Beter begrijpen kost moeite.

 

Dit stukje gaat over de privé-workshops waarin voor veel mensen een sprong voorwaarts gemaakt kan worden in de persoonlijke groei.

Géén therapie, geen recepten maar een samenzijn van enkele uren met een inspirerend iemand die heel anders in het leven staat dan de gemiddelde burger. Ook het reizen naar de workshop zal anders geschieden dan u waarschijnlijk gewend bent.

 

In de workshop komen zaken aan de orde zoals:

Kortom: een aantal bouwstenen voor een soepel leven worden bekeken en waar nodig samen opgepoetst.

Wat vraag ik van u? Openheid en bereidheid om eventueel andere terreinen te verkennen. Wordt u gestuurd om dit eens te proberen? Doe het niet! U verspilt dan uw en mijn tijd.

 

Hieronder vindt u een aantal meningen van mij over genoemde bouwstenen.

Vaak hoor ik tobbers zeggen: "zo ben ik nou eenmaal". Een onzinnige dooddoener. Niemand kent zichzelf helemaal en de meeste mensen kennen zichzelf helemaal niet. Een goed middel om je eigen mogelijkheden te leren kennen is het snuffelen aan zoveel mogelijk hobby's. Onderzoek "alles" behoud het goede.

Moet je hobby's afmaken? Moet je er goed in zijn? Mijn antwoord op beide vragen is nee en wel met een uitroepteken. Zelf heb ik flink gesnuffeld: ik heb kleding gemaakt, hoeden, een viool proberen te bouwen, brood gebakken en ga maar door. Nog steeds heb ik liefhebberijen en nog steeds ontdek ik nieuwe dingen. Hiermee bezig zijn is als goud zoeken. Je komt heel veel modder, stank en ellende tegen maar af en toe vind je wat moois. En... het is vrijblijvend. Een beetje doorzetten kan geen kwaad maar een beetje afhaken ook niet.

Het is een ontdekkingsreis. Je doet het voor jezelf en niet om de buitenwereld te laten zien hoe goed je bent. En ja, wie met hobby's bezig is krijgt ook te maken met schampere opmerkingen: o, heb je weer een bevlieging, je denkt zeker dat je Mick Jagger bent, wat moet dat worden.... Ik kan zo tal van schampere opmerkingen produceren die gemaakt werden door geestelijk armoedige figuren, maar vind u ze interessant? Ik ook niet!

Voor interesses geldt een dito verhaal. Ik heb levensverhalen en interesses mogen aanhoren van allerlei soorten mensen. Ik spreek met iedereen en ontdek op de vreemdste plekken de mooiste dingen.

Ik heb veel nare gebeurtenissen meegemaakt in mijn leven. Toch bleef ik altijd fier overeind omdat de humor me te hulp schoot. Humor vijlt de scherpe kantjes van het leven.

Het is mij vaak opgevallen dat mensen die snel uit het lood zijn vaak nauwelijks beschikken over het gereedschap humor. Humor is te leren en is altijd te ontwikkelen.

Humor leren heeft overeenkomsten met leren zwemmen. Het kan u redden en het is handig om deze vaardigheid te leren voordat u te water raakt.

Humor is zeer belangrijk en dit is geen grapje!

Echte levens zijn gevuld met tegenslagen en ellende. Maar Johan Cruyff zei het al: "ieder nadeel hep zijn voordeel" en dat is ook hiermee zeker waar.

Tegenslagen kan men gemakkelijk rubriceren n de categorie "o, wat erg". Zelf heb ik dat natuurlijk ook gedaan, maar slim is het niet. Tegenwoordig bekijk ik dergelijke gebeurtenissen door een andere bril: "wat kan ik hier van leren". Uit ellende/tegenslagen zijn altijd lessen te trekken en soms denk ik weleens dat zolang u de lessen niet trekt dat de ellende u steeds weer en steeds heftiger zal blijven bezoeken.

Voor veel mensen worden doelen een obsessie. Het niet kunnen bereiken van een doel vormt dan een last die vaak een levenlang in het rugzakje blijft zitten.

Voor mij is de reis belangrijker dan het doel. Ook heb ik vaak mogen ervaren dat doelen en wensen wanneer zij bevrijd zijn van "moeten" een veel grotere kans van slagen hebben. Lees eens een keertje mijn stukje "liegen als reddingsboei" op www.gelukkigermannen.nl .

 

Zo... en nu?

U hebt nu een beetje kennis gemaakt met mijn manier van denken. Wanneer u zin hebt in een dynamisch gesprek dan bent u van harte welkom. Kosten voor een workshop zijn voorlopig slechts €150.

Vergoedingsmogelijkheden?

Een bezoek aan mij brengen zonder dat u daar een offer voor moet brengen is onwenselijk! Dit maakt het samenzijn veel te vrijblijvend. Door de kosten zelf te dragen en waarschijnlijk een flinke reis te maken geeft u blijk van motivatie. Ik hoop dan ook dat er nooit enige vorm van vergoeding voor ons samenzijn zal komen. De kost gaat voor de baat.